logo

เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารโดย QR CODE

เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างครูประจำชั้นและนักเรียนในช่วงของการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ

จึงขอให้ “นักเรียนชั้นม.1 นักเรียนใหม่ชั้นม.4 และนักเรียนใหม่ชั้นอื่นๆ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์” ทุกคน สแกน qr code line ของระดับชั้นตนเอง

ขอสงวนสิทธิเฉพาะนักเรียนเท่านั้น

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
izmir escort ankara escort escort bursa escort yalova escort tekirdag escort samsun escort aydın escort diyarbakır escort