logo

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 25 มกราคม 2563)

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 25 มกราคม 2563)
เพื่อความสะดวกในการมอบตัว
1. download และ print ทะเบียนประวัตินักเรียน
2. กรอกเอกสารให้สมบูนรณ์
3. ยื่นเอกสารพร้อมเอกสารอื่นตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติ

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama