logo

ตารางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

สถานที่สอบ  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  อาคารเรียนที่ 2
ตารางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
เวลาสอบ จำนวน (นาที) วิชา
08.00 - 08.50 50 คณิตศาสตร์
08.55 – 09.45 50 ภาษาอังกฤษ
09.50 – 10.10 20 พัก
10.15 – 11.05 50 วิทยาศาสตร์
11.10 – 12.00 50 ภาษาไทย-สังคมศึกษาฯ

สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (ตามลำดับเลขที่ที่สมัคร)
* กรุณาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากโรงเรียนไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ *
อาคารเรียน 2


Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama