logo

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “มหัศจรรย์เส้นทางท่องเที่ยวไทย One Day Trip”

ขอเชิญนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “มหัศจรรย์เส้นทางท่องเที่ยวไทย One Day Trip” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.3 ปวส. (ระบุชื่อทีม)

ประเภทการแข่งขัน
ประเภททีม ทีมละ 2 คนขึ้นไป

กติกาการแข่งขัน

 • ผู้แข่งขันจะต้องนำเสนอคลิปแนะนำท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ “เส้นทางการท่องเที่ยว One Day Trip” ระบุค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อทริป โดยจะพิจารณาจากเส้นทางที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด (ส่งก่อนวันงาน 1 สัปดาห์) พร้อมกับ Presentation ประกอบการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (บรรยายภาษาไทย)
 • ระยะเวลาความยาวของคลิป ความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที ต่อทีม
 • ระยะเวลาความยาวของการ Presentation
  • Presentation ประกอบการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (บรรยายภาษาไทย) ไม่เกิน 5 นาที ต่อทีม
  • ไม่จำกัดรูปแบบการ Presentation ประกอบการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

เงื่อนไข

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งคลิปได้ทุกประเภท ไม่จำกัดจำนวน
 • คลิปที่ไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
 • กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคลต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

การรับสมัครและส่งผลงาน

 • วันเปิดรับผลงาน/วัดปิดรับผลงาน 20 พ.ย. 2562 – 25 ม.ค. 63
 • สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง QR code หรือ ลิ้งค์ google form : docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeucyorks_7qVGG9RdLUvS4QWvScvsViSmxRkrXEmfcsWNdFA/viewform?usp=sf_link

เอกสารหลักฐานการสมัคร
สำเนาบัตรนักเรียน สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ 1 ชุด

อัพโหลดผลงาน

  • ส่งผลงานประกวดมาที่อีเมลล์ [email protected]
  • โดยให้อัพโหลดคลิปผลงานผ่าน Google Drive หรือ Youtube ของท่าน จากนั้นนำส่ง Link พร้อมชื่อผลงาน และรายชื่อผู้สมัคร (ระบุชื่อทีม) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาในอีเมลล์
  • หัวข้ออีเมล์โปรดระบุดังนี้ : อายุ / หัวข้อการประกวด / ชื่อผู้ส่ง-ชื่อทีม / ชื่อผลงาน
 
 • หากมีรายละเอียดอื่นๆ ต้องการนำเสนอประกอบผลงาน สามารถเขียนอธิบายมาในอีเมล์ โดยตรง หรือแนบไฟล์ (.doc/.ppt) เพิ่มเติมได้

เกณฑ์การให้คะแนน

 • ส่วนที่ 1 คลิปวิดิโอ (70 คะแนน)
  • แนวคิดและเนื้อหา (20 คะแนน)
  • เทคนิคการถ่ายทำและการนำเสนอ (10 คะแนน)
  • ความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
  • ความคุ้มค่าของการเดินทาง (20 คะแนน) แบ่งออกเป็น
   • ด้านเวลา (10 คะแนน)
   • ด้านค่าใช้จ่าย (10 คะแนน)
 • ส่วนที่ 2 Presentation ประกอบการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (30 คะแนน)
  • มีบุคลิกภาพในการนำเสนอที่น่าสนใจ (10 คะแนน)
  • มีความรู้ ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวได้ถูกต้อง (10 คะแนน)
  • กิจกรรมในการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ (10 คะแนน)

รางวัลการแข่งขัน

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • อาจารย์ ดร. ดวงดาว โยชิดะ, โทร 098-338-8311
 • อาจารย์อัฏฐรัฐ โกศายานนท์ โทร 088-261-3287

ข่าวประชาสัมพันธ์ : อาจารย์อัฏฐรัฐ โกศายานนท์

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama