logo

ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 6 ธันวาคม 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้คำแนะนำ ส่งเสริมกิจกรรมภายในโรงเรียนให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป ณ ห้องศาสนาและห้องสมุด

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama