logo

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงประกอบ “พิธีมิสซา” ณ สนามศุภชลาศัย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงประกอบ “พิธีมิสซา” หรือ พิธีบูชาขอบพระคุณ ท่ามกลางคริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิก ที่เข้าร่วมมากกว่า 50,000 คน จากนั้นทรงเทศนาเป็นภาษาสเปน และทรงนำภาวนา
พร้อมทั้งการแสดงต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฯ ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และนักเรียนโรงเรียนในเครือภคิณี เซนต์ปอลฯ จำนวน 800 คน ในชุดการแสดงวัฒนธรรมไทย 4 ภาคชุด สี่ภาคพิลาสนาฎศิลป์ งามหยาดหยดรดรินถิ่นสยาม ณ สนามศุภชลาศัย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama