logo

รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563(รอบ2)

รับสมัครนักเรียนใหม่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563(รอบ2)

สมัคร ม.1 >>>>>>>>>>>>>>>>>สมัคร

สมัคร ม.4 >>>>>>>>>>>>>>>>>สมัคร

รายการ วัน เวลา สถานที่
1. การจำหน่ายและยื่นใบสมัคร วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันพุธที่ 22 มกราคม 2563

ในเวลาราชการ

ห้องการเงิน อาคาร 1

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ หรือ

ทางเว็บไซต์ www.asc.ac.th

2. การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

เวลา 08.30 – 15.00 น.

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
3. การประกาศผลการสอบ วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.asc.ac.th
4. การลงทะเบียน และมอบตัวนักเรียน วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00 น.

อาคาร 1

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

 

 

Attachments

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama