logo

ประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

#ขอแสดงความยินดีกับ
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
จากการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม
คุณครูวิสา นิลพุดซา และ
คุณครูภาคภูมิ ดวงแก้ว

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama