logo

สอบ PRE 9 วิชาสามัญ และ สอบ PRE GIFTRD

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ขอขอบคุณ สถาบันบัณฑิตแนะแนว
ที่มอบข้อสอบให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดสอบ
สอบ PRE 9 วิชาสามัญ (ทุกแผนการเรียน) +
วิชาเฉพาะทางแพทย์ (สายวิทย์)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจ
จำนวน 126 คน
และ สอบ PRE GIFTRD ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่สนใจ จำนวน 24 คน
เมื่อวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562
ณ อาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
izmir escort ankara escort escort bursa escort yalova escort tekirdag escort samsun escort aydın escort diyarbakır escort