logo

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาลฯ

#ประชาสัมพันธ์จาก งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

1. สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาลฯ ประจำปีการศึกษา 2563 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx…

2. การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU – GET (Thammasat University General English Test)
โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยื่นใบสมัครที่ครูแนะแนว ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
สอบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ค่าสมัครสอบคนละ 600 บาท

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama