logo

100 ปีชาตกาล อุชเชนี กวีที่เรารัก

100 ปีชาตกาล อุชเชนี กวีที่เรารัก
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 คณะเซอร์ นักเรียนคาทอลิก และนักร้องประสานเสียงของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาล อุเชเชนี อ.ประคิณ ชุมสายฯ ศิลปินแห่งชาติ โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายชาย นครชัย ได้มาร่วมในพิธีด้วย หลังพิธีมิสซา ได้มีการเสวนาที่ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งคณะนักขับร้อง วงเพลงพิกุล ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้ร่วมขับร้องประสานเสียงเพลง “น้ำจากพระทัย” ซึ่งเป็นผลงานประพันธ์ของท่านอาจารย์ประคิณ โดยมี อ.ชลัชนัย ซื่อเกียรติขจร และเซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ เป็นผู้อำนวยเพลงและฝึกซ้อม

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama