logo

กิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านราชาวดี(ชาย)

วันที่ 4 กันยายน 2562
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านราชาวดี(ชาย)เพื่อให้นักเรียนมีจิตอารมณ์แห่งการรักและรับใช้ผู้อื่น ตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์เจ้า

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama