logo

กิจกรรมเล่านิทานเรื่อง “หนูน้อยหมวกแดงและซินเดอเรลล่า (Cinderella)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมเล่านิทานเรื่อง “หนูน้อยหมวกแดงและซินเดอเรลล่า (Cinderella)ให้กับน้องๆชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเลือกเสรี ภาษาเพื่อการสื่อสาร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama