logo

Portflio and Interview Preparation

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ขอขอบคุณ

ดร. ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4
จำนวน 75 คน

ในหัวข้อ Portflio and Interview Preparation

การทำแฟ้มสะสมผลงาน และ แนะนำการตอบคำถาม สำหรับการสอบสัมภาษณ์

อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562
เวลา 12.00-12.55 น.

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama