logo

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 งานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้แหล่งการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองและส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและเห็นความสำคัญของห้องสมุดภายในงานมีการจัดกิจกรรมโต้วาทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ญัตติ “ท่องอินเตอร์เน็ต เด็ดกว่าท่องหนังสือ” กิจกรรมแข่งขันตอบคำถาม “ดีไซน์นาวว์” ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama