logo

แห่แม่พระ โอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 
คณะเซอร์ คุณครู นักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และแห่แม่พระ โอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ และร่วมฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ ครบ 100 ปี ในการนี้นักเรียนชั้น.1และ ม.2 ร่วมตั้งแถวรับแม่พระพร้อมถวายดอกไม้ เพื่อขอพรสำหรับโรงเรียนเป็นพิเศษ โดยมี คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธี 
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama