logo

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดกิจกรรมเกมส์ภาษาอังกฤษให้แก่น้องในชุมชนกุฎีขาว ณ มูลนิธิทองทศ

ชมรม Volunteer Teaching English ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดกิจกรรมเกมส์ภาษาอังกฤษให้แก่น้องในชุมชนกุฎีขาว ณ มูลนิธิทองทศ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama