logo

คณะครูและนักเรียนคาทอลิก ร่วมภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ นำคณะครูและนักเรียนคาทอลิก ร่วมภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแด่ท่าน

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama