logo

ฟื้นฟูจิตใจประจำปี โดยมี เซอร์มารีอักแนส บัวทรัพย์

วันที่12-14 กรกฎาคม 2562 นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ร่วมฟื้นฟูจิตใจประจำปี โดยมี เซอร์มารีอักแนส บัวทรัพย์เป็นผู้ให้การอบรม ณ วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

สามารถชมภาพกิจกรรมทั้งหม้ได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama