logo

ดูแลสภาพจิตใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

กรมสุขภาพจิต
มอบหมายให้ทีมจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ประกอบไปด้วย
นายแพทย์พงศกร เล็งดี (จิตแพทย์)
อาจารย์นคร ศรีสุโข นักจิตวิทยาและทีมงาน

ลงพื้นที่ ดูแลสภาพจิตใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับความรู้ในการดูแลธิดาอย่างใกล้ชิด

โดยมี มาเซอร์อักเนสเซ ร่วมให้คำปรึกษา

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562
เวลา 11.30-12.30 น.

ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama