logo

ฟังการบรรยายในหัวข้อ “การใช้เงินอย่างรู้คุณค่า”

วันที่ 11 มิถุนายน 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมกับธนาคารออมสิน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การใช้เงินอย่างรู้คุณค่า” เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการประหหยัดอดออม โดยวิทยากรจาก ธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan