logo

ฟังการบรรยายในหัวข้อ “การใช้เงินอย่างรู้คุณค่า”

วันที่ 11 มิถุนายน 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมกับธนาคารออมสิน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การใช้เงินอย่างรู้คุณค่า” เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการประหหยัดอดออม โดยวิทยากรจาก ธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama