logo

กิจกรรมค่ายสร้างสัมพันธ์และรับน้อง ม.4,ม.6

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562
#รับน้องสร้างสรรค์อัสสัมชัญคอนแวนต์ ม.6,ม.4
กิจกรรมค่ายสร้างสัมพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ และ กิจกรรมรับน้อง ม.4 ในช่วงบ่าย

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama