logo

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ับัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่5 และการประชุมสรุปและปนะเมินผลการดำเนินการของโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ “MUSC school Network 2562” ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan