logo

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ับัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่5 และการประชุมสรุปและปนะเมินผลการดำเนินการของโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ “MUSC school Network 2562” ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama