logo

ประกวดหนังสั้น งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 หัวข้อ “แม่” 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 หัวข้อ “แม่” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

หัวข้อเรื่องการประกวด 
“แม่” เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่และยกย่องเชิดชูเกียรติแม่

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งได้คนละ 1 เรื่องเท่านั้น โดยนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ให้แจ้งชื่อ – นามสกุลจริง สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมระบุชั้นเรียน และสถานที่ตั้งโรงเรียนให้ชัดเจน
 • กรณีส่งผลงานเข้าประกวดแบบทีมจะต้องระบุชื่อทีมพร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ตัวแทนกลุ่มให้ชัดเจน
 • ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยต้องระบุรายละเอียด
  • ชื่อเรื่อง
  • เนื้อหา หรือรายละเอียดของหนังสั้นโดยย่อ
 • หนังสั้นนี้ต้องเป็นเนื้อหาที่ไม่เคยเผยแพร่หรือรับรางวัลที่ใดมาก่อน หากสืบทราบถูกตัดสิทธิ์ทันทีอีกทั้งผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดที่นำมาใช้ผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทางสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์
 • ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง หรือ เสียดสีการเมือง
 • ทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวดถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 • End Credit ต้องมีโลโก้ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดาวน์โหลดโลโก้ได้ที่ เว็บไซต์ของสภา สังคมสงเคราะห์ฯ (www.ncswt.or.th)

ลักษณะผลงาน

 1. บทละคร
  • เนื้อหาในภาพรวม ความเหมาะสมของเนื้อหา การร้อยเรียงเรื่องราวตามธีมที่กำหนดสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • มีความโดดเด่นที่ช่วยให้น่าติดตาม เกิดความประทับใจ
 2. เทคนิคและคุณภาพของการถ่ายทำ
  • พิจารณาจากมุมกล้อง ความกระชับของเนื้อหา เสียง การตัดต่อ การเรียงลำดับเนื้อเรื่อง
  • เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัลหรือกล้องวีดีโอหรือโทรศัพท์มือถือซึ่งมีความละเอียดของไฟล์ ในระดับ Full HD
  • ความยาวของหนังสั้น ไม่น้อยกว่า 3 นาที ไม่เกิน 5 นาที หากเกิน 5 นาที จะไม่ได้รับการพิจารณาผลงานในการประกวดจากคณะกรรมการ ส่งผลงานเป็นไฟล์ MP 4 และอัพโหลดไฟล์ทาง E–mail ที่ E-mail: [email protected] หรือ [email protected] ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562และประกาศผลในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
  • ความเหมาะสม เป็นเรื่องน่าสนใจ จัดทาตามเวลาที่กำหนดให้

เกณฑ์การให้คะแนน

 • บทละคร 50 %
 • การแสดงของตัวละคร 40 %
 • เทคนิคการถ่ายทำ 10 %

หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 20,000บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย 1 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย 2 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลหนังสั้นที่ได้รับการโหวตมากที่สุด (poppular vote) จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ (สามารถกดไลค์ได้ที่เฟสบุ้คสภาสังคมสงเคราะห์ฯ)

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 รางวัล จะได้เข้ารับโล่รางวัลจากประธานในพิธีงานวันแม่แห่งชาติ วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้นเทิดพระคุณแม่ จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

ติดต่อสอบถาม
คุณกฤติเดช ทรัพย์สัตย์ โทรศัพท์ 085-0982710

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama