logo

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562 
โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย เป็นประธานในพิธี 
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama