logo

เขตบางรัก ทำการขุดเจาะวางท่อระบายน้ำในซอยเจริญกรุง 40

เนื่องด้วยฝ่ายโยธา เขตบางรัก ทำการขุดเจาะวางท่อระบายน้ำในซอยเจริญกรุง 40 ทำให้สูญเสียพื้นที่การจราจร 1 ช่องทาง เป็นผลให้รถคลื่อนตัวได้ช้า
ทางโรงเรียนจึงขอความกรุณาท่านผู้ปกครองส่งบุตรหลานเดินเข้าทางด้านหลังอาสนวิหาร ซึ่งมีครูรักษาการดูแลความปลอดภัยและโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง
ทางโรงเรียนขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama