logo

เขตบางรัก ทำการขุดเจาะวางท่อระบายน้ำในซอยเจริญกรุง 40

เนื่องด้วยฝ่ายโยธา เขตบางรัก ทำการขุดเจาะวางท่อระบายน้ำในซอยเจริญกรุง 40 ทำให้สูญเสียพื้นที่การจราจร 1 ช่องทาง เป็นผลให้รถคลื่อนตัวได้ช้า
ทางโรงเรียนจึงขอความกรุณาท่านผู้ปกครองส่งบุตรหลานเดินเข้าทางด้านหลังอาสนวิหาร ซึ่งมีครูรักษาการดูแลความปลอดภัยและโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง
ทางโรงเรียนขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort