logo

รับรางวัลชมเชยและประกาศนียบัตร “BKK TB เด็กเทพฯ ยุติวัณโรค”

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวจีน ตั้น 
นางสาวธนพร วัฒนธันยานนท์ 
นางสาวพรปรียา พิทักษ์ชกร 
นางสาวนันนลิน ลักษณาภิรมย์ 
นางสาวยุวาพร โมสืบแสน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทีม ASC Assembly 
ได้รับรางวัลชมเชยและประกาศนียบัตรพร้อมเงินทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท จากการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “BKK TB เด็กเทพฯ ยุติวัณโรค” 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama