logo

โครงการพัฒนาครูและบัคลากร  “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการใช้สื่อ”

วันที่ 23 มีนาคม 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาครูและบัคลากร  “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการใช้สื่อ”

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

โดย รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ และอาจารย์นภาลัย มีลา ณโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan