logo

โครงการพัฒนาครูและบัคลากร  “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการใช้สื่อ”

วันที่ 23 มีนาคม 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาครูและบัคลากร  “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการใช้สื่อ”

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

โดย รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ และอาจารย์นภาลัย มีลา ณโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort