logo

แบ่งปันประสบการณ์การทำงาน การเป็นผู้บริหารและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ o-net

อาจารย์ ดร.สุภาวดี วงษ์สกุล ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์และอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน การเป็นผู้บริหารและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ o-net ให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort