logo

มอบรางวัล เรียนดี ความประพฤติดีแก่นักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

นที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ อ่านสาส์นวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีและมอบรางวัล เรียนดี ความประพฤติดีแก่นักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
#คำขวัญวันเด็ก ปี 2562 ″เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama