logo

อุทยานการเรียนรู้ครั้งที่ 8

#อุทยานการเรียนรู้ครั้งที่ 8
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562
งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ขอขอบคุณสถาบันทางการศึกษา
ที่มาร่วมออกบูธ จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน
โดยงานแนะแนว ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยกว่า 20 สถาบัน
มาให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ คณะ สาขาวิชา แนวทางการศึกษา และ การประกอบอาชีพ

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama