logo

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1,4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1,4  ปีการศึกษา 2562

 

รายการ วัน-เวลา สถานที่
1. การจำหน่ายและยื่นใบสมัคร
        มัธยมศึกษาปีที่ 1
        มัธยมศึกษาปีที่ 4   
พฤหัสที่ 6 ธันวาคม 2561
ถึง อังคารที่ 5 มีนาคมม 2562
1.    http://www.asc.ac.th

2.    ห้องการเงิน อาคาร 1
(เฉพาะในเวลาราชการ)

2. การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 

พฤหัสที่ 7  มีนาคม  2562

เวลา  8.30-12.30  น. สอบข้อเขียน

เวลา 13.30-16.00 น. สอบสัมภาษณ์(นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง)

 อัสสัมชัญคอนแวนต์
3. การประกาศผลการสอบ จันทรที่  11  มีนาคม  2562 http://www.asc.ac.th
4. การลงทะเบียนและมอบตัวนักเรียน ศุกร์ที่  15  มีนาคม  2561

เวลา  9.00 น.

อาคาร 1  อัสสัมชัญคอนแวนต์

 

 

สมัคร ออนไลน์   >>>>>>>> สมัครสอบเข้าชั้น ม.1<<<<<<<<<   

สมัคร ออนไลน์   >>>>>>>> สมัครสอบเข้าชั้น ม.4<<<<<<<<< 

ระเบียบการรับสมัคร >>>>>Download<<<<<<

 

 

 

 

Attachments

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama