logo

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1,4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1,4  ปีการศึกษา 2562

 

รายการ วัน-เวลา สถานที่
1. การจำหน่ายและยื่นใบสมัคร
        มัธยมศึกษาปีที่ 1
        มัธยมศึกษาปีที่ 4   
พฤหัสที่ 6 ธันวาคม 2561
ถึง อังคารที่ 5 มีนาคมม 2562
1.    http://www.asc.ac.th

2.    ห้องการเงิน อาคาร 1
(เฉพาะในเวลาราชการ)

2. การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 

พฤหัสที่ 7  มีนาคม  2562

เวลา  8.30-12.30  น. สอบข้อเขียน

เวลา 13.30-16.00 น. สอบสัมภาษณ์(นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง)

 อัสสัมชัญคอนแวนต์
3. การประกาศผลการสอบ จันทรที่  11  มีนาคม  2562 http://www.asc.ac.th
4. การลงทะเบียนและมอบตัวนักเรียน ศุกร์ที่  15  มีนาคม  2561

เวลา  9.00 น.

อาคาร 1  อัสสัมชัญคอนแวนต์

 

 

สมัคร ออนไลน์   >>>>>>>> สมัครสอบเข้าชั้น ม.1<<<<<<<<<   

สมัคร ออนไลน์   >>>>>>>> สมัครสอบเข้าชั้น ม.4<<<<<<<<< 

ระเบียบการรับสมัคร >>>>>Download<<<<<<

 

 

 

 

Attachments

Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort