logo

ร่วมแสดงความยินดีและมอบความรักและสันติสุขต่อกันและกัน

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561
เทศกาลแห่งความชื่นชมและยินดีเป็นการเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระกุมารเยซู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดวจนพิธีกรรมแห่พระกุมารเพื่อให้คณะเซอร์คณะครูและนักเรียนได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดีและมอบความรักและสันติสุขต่อกันและกันโดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะคุณพ่อ บราเดอร์ ร่วมพิธีในครั้งนี้และทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีการอัญเชิญพระกุมารเยซูไปอวยพรคณะครูและนักเรียน ตามห้องเรียน เพื่อขอพระพรจากพระองค์ในเทศกาลพระคริสตสมภพ หรือ คริสต์มาส สำหรับชีวิตที่ดีในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama