logo

จัดติว PAT 7.4 ภาษาจีน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดติว PAT 7.4 ภาษาจีน
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จำนวน 14 คน

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
เวลา 16.00-17.30 น. (1.30 ชั่วโมง)
ณ ห้อง 304

ติวโดย อาจารย์ Hanroug Du

โดยมี มหาวิทยาลัย สแตมฟอร์ด เป็นผู้สนับสนุน จัดหาวิทยากร และ เตรียมเอกสารประกอบการติวให้

 

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama