logo

Monthly Archives: September 2020

วันที่ 24 กันยายน 2563 คุณพีรนุช แก้วมณี นายกสมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ และคุณดรุณี อิทธิพุฒิ กรรมการสมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์พร้อมด้วยเซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มอบเกียรติบัตรและของขวัญให้แก่นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่ นางสาวอนัญญา พรหรรษาวิจิต และ นางสาวจิดาภา เทพบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ซึ่งเป็นผู้เก็บโทรศัพท์ได้ในห้องน้ำชั้น M ที่ไอคอนสยาม และติดต่อรับโทรศัพท์จากเจ้าของที่ทำหายเพื่อส่งคืน
Read more
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์อัสสัมชัญคอนแวนต์ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ.2563 #ลิงก์ดาวโหลดรูปภาพกิจกรรมการรับน้องทั้งหมด https://drive.google.com/…/10K6E6-HBSvG6mZQTpH…
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 สอบผ่านการคัดเลือก มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ได้รับทุน Stamford First Step #64 มูลค่า 100,000 บาท
Read more
เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมกับบรรยายเรื่อง “แนวทางการเลือกแผนการเรียน”สำหรับผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และกำหนดการสอบและประกาศผลสอบ TCAS64 สำหรับผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมิสปิยะนุสรณ์ ชนะชาญชัย หัวหน้างานแนะแนวของโรงเรียน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ลูกเรา…ตลอดกาล” โดยเซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
#ประชุมผู้ปกครอง เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ แนะนำเรื่อง กำหนดการสอบและประกาศผลสอบ TCAS64 สำหรับผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมิส ปิยะนุสรณ์ ชนะชาญชัย หัวหน้างานแนะแนวของโรงเรียน และบรรยายในหัวข้อ “ลูกเรา…ตลอดกาล” โดยเซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
วันที่ 11 กันยายน 2563 บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์การสมัครชิงทุนการศึกษา และ แนวทางการประกอบอาชีพ” โดยนางสาวฟาริดา ไพรหก และนางสาวธนิสรา โคตรธนู จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 11 กันยายน 2563 ติวพิเศษ “SAT verbal”โดย ครูพี่ข้าว จากสถาบัน ondemand สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และเทคนิคในการทำข้อสอบ ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 10 กันยายน 2563 บรรยายพิเศษ “เจาะลึก TCAS หลักสูตร Inter และแพทย์ รอบ Portfolio” โดยนางสาว วรรษมน น้ำมิตร Senior Counselor ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติ และนางสาว สุวรรณา ทองวันดี จากสถาบัน Ignite by OnDemand ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้ารับฟังบรรยาย ณ ห้อง 601 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu