logo

Monthly Archives: August 2020

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เรื่อง การหยุดเรียน 4 วัน และตารางเรียนตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563         เนื่องด้วย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้กำหนดวัดหยุดราชการในเดือนกันยายนเพิ่ม 2 วัน เพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ คือ วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน ซึ่งจะรวมเป็นวันหยุด 4 วัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จึงกำหนดเป็นวันหยุดเรียนตามมติดังกล่าวนอกจากนี้ ทางโรงเรียนมีความห่วงใยในการเดินทางกลับบ้านของนักเรียนช่วงก่อนวันหยุดยาว  4  วัน จึงประกาศให้นักเรียนยังคงเลิกเรียนเวลา 15.25 น. ในวันที่ 1 – 3 กันยายน 2563 และตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน เป็นต้นไป วันจันทร์ – วันพฤหัสบดีเลิกเรียนเวลา 16.00 น. วันศุกร์เลิกเรียนเวลา 15.20 น.   ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563
Read more
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 รับรางวัล ONET เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และเซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้รับรางวัล ONET สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ ทั้งระดับประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย
Read more
      >>>>>สมัครออนไลน์ ม.1 คลิก<<<<<        >>>>>สมัครออนไลน์ ม.4 คลิก<<<<<
Read more
นักเรียนตัวแทนวงดุริยางค์ไปแสดงคอนเสิร์ตในงานโครงการหลวง ๕๑ โดยมูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563
Read more
คณะเซอร์. คณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนประจำปีการศึกษา2562 เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 Download รูปภาพ
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu