logo

Monthly Archives: February 2020

พิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 4 มีนาคม 2563 *********************   เวลา  10.00 น.           –           ผู้แทนนักเรียน มอบพวงมาลัยกร พร้อมบทเพลง(มาร์ชอัสสัมชัญ)                                       –           เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม   ประธานในพิธี พร้อมคณะเซอร์ เข้าสู่พิธี                                       […]
Read more
คัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนด้วยเครื่องตรวจวัดไข้แบบดิจิตัล จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และบริการแอลกอฮอล์เจล ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 #โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่18กุมภาพันธ์2563 เซอร์มารียาหลุยส์ พรฤกษ์งาม ท่านอธิการิณี ได้มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนเช่น การแข่งขันตอบปัญหาบูรณาการ การแข่งขันตอบปัญหาสังคม การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ การแข่งขันการฟังและการเขียนจับใจความ การแข่งขันการฟังและการเขียนสื่อความ การแข่งขันการอ่าน การวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ การแต่งโคลงสี่สุภาพ การแต่งร่ายสุภาพ การประกวดวาดภาพหัวข้อ เด็กไทย รู้ภัยสังคม. และรางวัลโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา
Read more
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมวันอำลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูต่อสถาบันและร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้าย ทางโรงเรียนจึงได้จัดพิธีอำลาให้กับนักเรียนโดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการิณี เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะเซอร์ และนายกสมาคมศิษย์ฯมอบของที่ระลึกแก่นักเรียน
Read more
มาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สถาปนิก นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ASA Experimental Design Competition 20” หัวข้อ “THE EVERYDAY HERITAGE” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 285,000 บาท ประเภทการประกวด ประเภทบุคคลทั่วไป : เปิดสำหรับสถาปนิก นักออกแบบ นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ประเภทนักเรียน : เปิดสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่าหรือต่ำกว่า เนื้อหาที่ต้องนําเสนอ บริบท งานประกวดต้องนําเสนอมรดกสถาปัตยกรรมที่เป็น ‘THE EVERYDAY HERITAGE’ ที่มีอยู่จริง และแสดงให้       กรรมการเข้าใจได้ถึงสภาวะของมรดกสถาปัตยกรรมนั้นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ​งานออกแบบ งานประกวดแบบต้องเป็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีต่อมรดกสถาปัตยกรรมนั้น งานประกวดแบบต้องระบุการใช้สอยในแต่ละส่วนที่ชัดเจน งานประกวดแบบต้องระบุขนาดของพื้นที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน ​คําบรรยาย คำบรรยายภาษาไทยหรืออังกฤษ ไม่เกิน 300 คำ กำหนดการส่งผลงาน และตัดสินรางวัล 23 มี.ค. 2563 วันสุดท้ายของการรับผลงาน ผลงานต้องมา ถึงสมาคมสถาปนิกสยามฯ ไม่เกิน […]
Read more
TOYOTA ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2020 : Toyota Dream Car Art Contest 2020 ข้อ “รถยต์ในฝัน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท ประกาศนียบัตร และทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นการประกวด รุ่นอายุต่ำกว่า 8 ปี รุ่นอายุ 8 – 11 ปี รุ่นอายุ 12 – 15 ปี กำหนดระยะเวลา ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 ติดต่อสอบถาม โทร. 081-956-5649 www.facebook.com/DreamCarArtContest
Read more
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2563 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 พร้อมโล่เกียรติยศ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้  ประเด็นที่นําเสนอ ถ่ายทอดเรื่องราวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อําเภอของสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือ ศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย คุณสมบัติของผู้สมัคร มีภูมิลําเนา หรือปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน) ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา รูปแบบงานเขียนและระดับที่เปิดรับสมัคร เรียงความ แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า […]
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu