logo

Monthly Archives: January 2020

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 25 มกราคม 2563) เพื่อความสะดวกในการมอบตัว 1. download และ print ทะเบียนประวัตินักเรียน 2. กรอกเอกสารให้สมบูนรณ์ 3. ยื่นเอกสารพร้อมเอกสารอื่นตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติ
Read more
สถานที่สอบ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ อาคารเรียนที่ 2 ตารางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลาสอบ จำนวน (นาที) วิชา 08.00 - 08.50 50 คณิตศาสตร์ 08.55 – 09.45 50 ภาษาอังกฤษ 09.50 – 10.10 20 พัก 10.15 – 11.05 50 วิทยาศาสตร์ 11.10 – 12.00 50 ภาษาไทย-สังคมศึกษาฯ สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (ตามลำดับเลขที่ที่สมัคร) * กรุณาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากโรงเรียนไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ * อาคารเรียน 2
Read more
“ดนตรีสานสัมพันธ์” คณะเซอร์จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักเรียนวงดุริยางค์ที่เสียสละเวลามาซ้อมดนตรีเพื่อทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนและสังคมรวมถึงสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนพร้อมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ผลงานทักษะทางดนตรีของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ณ เขื่อนริมน้ำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
Read more
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 เซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานในพิธีกตัญญุตาเนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม ของทุกปี โดยนักเรียนทุกคนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์
Read more
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ อ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีและมอบรางวัล เรียนดี ความประพฤติดีและนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแก่นักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพร้อมกันนี้โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้ปกครองเครือข่ายทุกระดับชั้นร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันเด็กและรับชมคอนเสิร์ตและการแสดงของคุณครูเพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กแก่นักเรียน #คำขวัญวันเด็ก ปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” สามารถชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ทาง Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มอบของขวัญแด่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางรัก เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนเป็นอย่างดีตลอดมา
Read more
วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุวิภา ปัญญามณีรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ อิริยาภิชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีรับฟังโอวาท และรับโล่รางวัล เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  
Read more
ผู้ได้รับรางวัล คนเก่งระดับประเทศ และระดับจังหวัด PRE-GIFTED ม.ต้น & PRE-9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ.2562 โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว ร่วมกับ สนามสอบทั่วประเทศ    
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama