logo

Monthly Archives: January 2020

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 25 มกราคม 2563) เพื่อความสะดวกในการมอบตัว 1. download และ print ทะเบียนประวัตินักเรียน 2. กรอกเอกสารให้สมบูนรณ์ 3. ยื่นเอกสารพร้อมเอกสารอื่นตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติ
Read more
สถานที่สอบ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ อาคารเรียนที่ 2 ตารางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลาสอบ จำนวน (นาที) วิชา 08.00 - 08.50 50 คณิตศาสตร์ 08.55 – 09.45 50 ภาษาอังกฤษ 09.50 – 10.10 20 พัก 10.15 – 11.05 50 วิทยาศาสตร์ 11.10 – 12.00 50 ภาษาไทย-สังคมศึกษาฯ สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (ตามลำดับเลขที่ที่สมัคร) * กรุณาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากโรงเรียนไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ * อาคารเรียน 2
Read more
“ดนตรีสานสัมพันธ์” คณะเซอร์จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักเรียนวงดุริยางค์ที่เสียสละเวลามาซ้อมดนตรีเพื่อทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนและสังคมรวมถึงสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนพร้อมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ผลงานทักษะทางดนตรีของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ณ เขื่อนริมน้ำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
Read more
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 เซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานในพิธีกตัญญุตาเนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม ของทุกปี โดยนักเรียนทุกคนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์
Read more
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ อ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีและมอบรางวัล เรียนดี ความประพฤติดีและนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแก่นักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพร้อมกันนี้โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้ปกครองเครือข่ายทุกระดับชั้นร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันเด็กและรับชมคอนเสิร์ตและการแสดงของคุณครูเพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กแก่นักเรียน #คำขวัญวันเด็ก ปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” สามารถชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ทาง Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มอบของขวัญแด่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางรัก เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนเป็นอย่างดีตลอดมา
Read more
วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุวิภา ปัญญามณีรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ อิริยาภิชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีรับฟังโอวาท และรับโล่รางวัล เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  
Read more
ผู้ได้รับรางวัล คนเก่งระดับประเทศ และระดับจังหวัด PRE-GIFTED ม.ต้น & PRE-9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ.2562 โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว ร่วมกับ สนามสอบทั่วประเทศ    
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu