logo

Monthly Archives: December 2019

นางสาวพชรพร วิสุทธิไพฑูรย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันขิมเดี่ยว7หย่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 โดยมีคุณครูนาฏยา งามเสงี่ยม เป็นผู้ฝึกสอน
Read more
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้คำแนะนำ ส่งเสริมกิจกรรมภายในโรงเรียนให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป ณ ห้องศาสนาและห้องสมุด
Read more
วันที่ 3-8 ธันวาคม 2562 เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม และมิสยุวดี เทียนไชย ได้เดินทางไปดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong University ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับทางมหาวิทยาลัยซึ่งมีชื่อเสียงติดอันดับโลก โดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ พร้อมเสนอทุนให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมอาคารเรียน การเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และได้เยี่ยมชม Beijing New Talent Academy ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติ และมีการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาศักยภาพของเด็ก และมีหลักสูตรการเรียนภาษาจีนที่ได้ผล หลังเสร็จภาระกิจความร่วมมือทางวิชาการ นางสาวมณฑ์ ด่านธาราเดช ศิษย์เก่าอัสสัมชัญคอนแวนต์รุ่น 103 ซึ่งปัจจุบันได้มาศึกษาต่อคณะแพทย์ที่มหาวิทยาลัย Capital medical university ได้เข้าพบและพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศจีนพร้อมรับประทานอาหารร่วมกับท่านอธิการิณีและคุณครู
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ พี่ๆนิสิต ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เตรียมความพร้อม แนะแนวทางด้านการศึกษาและอาชีพ ให้กับน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจ จำนวน 70 คน ณ ห้อง 601 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
Read more
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากร โดยมีคณะเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯชำนาญการ และทีมงานจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับ การอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคารสูง ประเภทของเพลิงไหม้ การใช้เครื่องมือดับเพลิงและสาธิตวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
Read more
วันที่3 ธันวาคม 2562 คณะครูอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าร่วมโครงการ PIM Open House ครั้งที่ 94 ตอน เจาะลึกเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อก้าวสู่ อุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 ณ ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ (ICRAS)สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และเยี่ยมชมกิจการ บริษัทยาสกาวา อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด  
Read more
ทีมงานของ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานการศึกษาต่อต่างประเทศต่างๆกว่า 28 สถาบัน ได้มาจัดนิทรรศการการศึกษาต่อให้กับนักเรียน โดยแนะนำคณะ สาขาวิชา มาให้คำแนะนำแก่นักเรียนและแนวทางประกอบอาชีพในงานอุทยานการเรียนรู้ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
Read more
ชมความน่ารักของน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมในกิจกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนกันครับ รับชมภาพทั้งหมดจากลิงค์ข้างล่างที่แนบมาครับ สามารถชมภาพกิจกรรมทั้งหมด  กิจกรรมทั้งหมด  
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu