logo

Daily Archives: October 7, 2019

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมกับชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม VSED ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายฝึกอบรมเยาวชนเข้มแข็งด้วยพลังแห่งความรู้กลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิกครั้งที่1” ณ บ้านพักเยาวชนค่ายสุวรัสวดีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พวกหนูจากชมรมจิตธรรมนำอาสาได้เข้าร่วมการเข้าอบรมรับฟังบรรยายนิเวศของป่าใหญ่ ซึ่งบรรยายโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พวกหนูได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าในอุทยาน ได้เจอกับสัตว์ป่าและพืชพรรณธรรมชาติหลายชนิด ทั้งที่เคยเห็นและไม่เคยเห็น ยกตัวอย่างเช่นได้เจอกับช้างป่าที่เดินหลงเข้ามาในอุทยานหลังจากการฟังบรรยาย ช่วงทำกิจกรรมนันทนาการได้เจอกวางป่าเดินหลงเข้ามาหาอาหาร ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจมากเพราะพวกเราไม่เคยเห็นมาก่อน ลิงป่าที่พบเห็นได้ทั่วไปเมื่ออยู่ในเขตอุทยานแห่งนี้ และได้รู้ว่าสัตว์ป่าที่นี่ไม่กลัวคนเพราะพวกเราต้องปฏิบัติตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด นอกจากนั้นพวกหนูยังได้ทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ และทำจิตอาสากำจัดพืชที่เป็นอันตรายต่อสัตว์อีกด้วย ดังนั้นพวกหนูจึงอยากแบ่งปันประสบการณ์และภาพความประทับใจตลอดการไปค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กราบขอบพระคุณคุณครูที่ปรึกษาที่ดูแลพวกหนูตลอดการไปค่าย ขอบพระคุณมูลนิธิโคเออร์ที่จัดตั้งค่ายนี้ขึ้นมา และกราบขอบพระคุณมาเซอร์ที่อนุญาตให้พวกหนูได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan