logo

Monthly Archives: October 2019

ประกาศผลสอบและแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  
Read more
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกลุ่มโรงเรียนด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ กับสถานบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ณ สถานบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
Read more
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 วจนพิธีกรรมวอนขอพระพร โอกาสเปิดภาคเรียน โดยคุณพ่อยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิชเป็นประธานในพิธี
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ #วงPodjamarn Wind Ensemble วงดุริยางค์ของโรงเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
Read more
นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ณ บ้านผู้หว่าน เมื่อวันที่ 15-17 ตุลาคม 2562
Read more
#ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ และกำหนดการสอนชดเชย  
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นำคณะนักเรียนไปศึกษาและท่องเที่ยว ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 6 คืน 7 วัน โดยสารการบินไทย ในวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2562
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ สถาบันบัณฑิตแนะแนว ที่มอบข้อสอบให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดสอบ สอบ PRE 9 วิชาสามัญ (ทุกแผนการเรียน) + วิชาเฉพาะทางแพทย์ (สายวิทย์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจ จำนวน 126 คน และ สอบ PRE GIFTRD ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สนใจ จำนวน 24 คน เมื่อวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan