logo

Daily Archives: September 6, 2019

นักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันจันทร์ที่2 กันยายน2562 และวันพฤหัสบดีที่5กันยายน2562
Read more
อาจารย์พี่แท็ป จากสถาบัน OnDemand ได้มาติวPAT1 คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
Read more
วันที่ 4 กันยายน 2562 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านราชาวดี(ชาย)เพื่อให้นักเรียนมีจิตอารมณ์แห่งการรักและรับใช้ผู้อื่น ตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์เจ้า
Read more
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ เลเจนด์ สยาม พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama