logo

Daily Archives: September 2, 2019

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมเล่านิทานเรื่อง “หนูน้อยหมวกแดงและซินเดอเรลล่า (Cinderella)ให้กับน้องๆชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเลือกเสรี ภาษาเพื่อการสื่อสาร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
Read more
     
Read more
#โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 18 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง ครั้งที่ 18 เพื่อหารายได้สำหรับกองทุนสวัสดิการครู ณ Blu-O-Rhythm-And-Bowl สยามพารากอน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 #bowling #ASC #Assumption convent สามารถชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ แพทย์หญิงพรรณอร เฉลิมดำริชัย แพทย์หญิงวัชรี เจริญไพบูลย์ + ลูกสาว และ คุณพีรนุช แก้วมณี ศิษย์รุ่น 75 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.5/5, 6/3 และ ม.6/4 ในหัวข้อ เส้นทางสู่การเป็นแพทย์ และ แนวทางการประกอบอาชีพ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ นางสาว นุสบา บุญกูล และ นางสาว พัชรณัฏฐ์ ศิริพนิชสุธา ศิษย์รุ่น 100 และ 103 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.5/2 และ ม.6/1 ในการ ศึกษาต่อ Faculty of Policy Studies ที่ Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น การเตรียมความพร้อมในสมัครขอรับทุนการศึกษา และ แนวทางการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งเงินเดือนที่ควรจะได้รับ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama