logo

Monthly Archives: September 2019

คณะผู้บริหารและคุณครู โรงเรียนอัสสัมชัญชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัณฑิตา หริสมบัติ ม.6/4 ได้รับทุน APU 30% ศึกษาต่อ ณ Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. อทิตยา ศิริภิญญานนท์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์รุ่น 75 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.6/3 และ ม.6/4 (กลุ่มที่สนใจ) เป็นแนวทางในการเลือก คณะ / สาขาวิชา, แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแนวทางการประกอบอาชีพ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more
100 ปีชาตกาล อุชเชนี กวีที่เรารัก เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 คณะเซอร์ นักเรียนคาทอลิก และนักร้องประสานเสียงของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาล อุเชเชนี อ.ประคิณ ชุมสายฯ ศิลปินแห่งชาติ โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายชาย นครชัย ได้มาร่วมในพิธีด้วย หลังพิธีมิสซา ได้มีการเสวนาที่ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งคณะนักขับร้อง วงเพลงพิกุล ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้ร่วมขับร้องประสานเสียงเพลง “น้ำจากพระทัย” ซึ่งเป็นผลงานประพันธ์ของท่านอาจารย์ประคิณ โดยมี อ.ชลัชนัย ซื่อเกียรติขจร และเซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ เป็นผู้อำนวยเพลงและฝึกซ้อม
Read more
วันที่ 6 กันยายน 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ นางสาวณัฐนรี วัฒนวิจิตรกุล นางสาวกัญญารัตน์ เกาศล และ นางสาวณิชา วิทยไพสิฐสันต์ ศิษย์รุ่น 103 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.3/2 และ ม.3/5 ในการเลือกแผนการเรียน วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ คุณนันท์นภัส สมบูรณ์ศักดิกุล คุณนาตยา กรรณิกา และเจ้าหน้าที่ จากสถาบัน British Academic Center ที่แนะนำ แนวทางการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ หลักสูตร Pathway (NUCK) ให้กับนักเรียนที่สนใจ จำนวน 10 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 12.40-13.40 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ที่แนะนำ แนวทางการเป็น Youtuber ในหัวข้อ Instagram Mastery ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจ จำนวน 11 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 12.50-13.40 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่แนะนำ คณะ/สาขาวิชา ให้สอดคล้องกับแต่ละแผนการเรียน พร้อมทั้งการสมัครโควตา และชิงทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ พี่ๆ ม.6 ที่สนใจ จำนวน 46 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ในชั่วโมงแนะแนว และ เวลา 12.50-13.40 น.
Read more
นักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันจันทร์ที่2 กันยายน2562 และวันพฤหัสบดีที่5กันยายน2562
Read more
อาจารย์พี่แท็ป จากสถาบัน OnDemand ได้มาติวPAT1 คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan