logo

Monthly Archives: August 2019

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ อาจารย์ กรภัทร์ เตชะวานิชชัย (พี่โจ้) และ อาจารย์ ธนิสรา โคตรธนู (พี่ฝ้าย) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่แนะนำคณะ / สาขาวิชา แนวทางการประกอบอาชีพ และการสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 15 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 12.50-13.40 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ คุณศุภวัฒน์ บุญยิ่ง และทีมงาน จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่แนะนำคณะ / สาขาวิชา และการสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 14 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-13.55 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ ดร. ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 จำนวน 75 คน ในหัวข้อ Portflio and Interview Preparation การทำแฟ้มสะสมผลงาน และ แนะนำการตอบคำถาม สำหรับการสอบสัมภาษณ์ อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-12.55 น.
Read more
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 Mrs. Jayne Jones  Deputy Principal of International Students, Long Bay college, Auckland, New Zealand  ได้เข้าพบเซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งามและเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรักและโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ นางสาว วรรธกร ประกอบบารมี นางสาว ศศิกาญจน์ ปิติอานนท์ นางสาว ศุภศิริ อับดุลเลาะมาน นางสาว ชญาดา ญาณวิโรจน์กุล และ นางสาว พรวรา โพธิ์เมือง ศิษย์รุ่น 103 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.3/1 และ ม.3/3 ในการเลือกแผนการเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ แบ่งปันสายใยแห่งความรัก ความผูกพัน กับเพื่อนๆ ในรั้วอัสสัมชัญคอนแวนต์ แนะนำ น้องๆ ม.6/5 และ ม.6/6 ในการเลือกคณะ/ สาขาวิชา แนวทางการสอบ ชิงทุนการศึกษา ในประเทศจีน และแนวทางเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 คน อาคารโรคาเซียง ห้อง ม.6/2 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 12.50-13.40 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ นางสาว ศศิกร พรศาลนุวัฒน์ และ นางสาว มินธดา หวังไพฑูรย์ ศิษย์รุ่น 103 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.6 /4 และ ม.6/5 ในการเลือกคณะ/ สาขาวิชา และแนวทางเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ สถาบัน The Coach Education ที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 36 คน ห้องอัสสัมชัญ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-13.40 น. ในหัวข้อ IELTS (Listening Part) จัดสอนโดย AJ.SUMI
Read more
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิหาคม 2562 เด็กหญิงสุวิภา ปัญญามณีรัตน์ นักเรียนชั้น ม3/1 เลขที่ 9 ได้ไปแข่งขัน Tournament AYHL 2019 ณ เมือง Kunming สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในนาม Team Bangkok Zeus และจะเข้าร่วมการแข่งขัน Tournament South East Youth Cap 2019 ในวันที่ 9-13 กันยายน 2562 ที่ Central Rana ในนามทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ขอร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ ให้ประสบความสําเร็จในการแข่งขัน
Read more
คุณอุรารัตน์ แน่นหนา มารดาของ นางสาวกิตติ์บุญญา แน่นหนา ม.6/3 มาแบ่งปันในหัวข้อ “ศิลปะขีดๆเขียนๆ (Zentangle) ” วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama