logo

Daily Archives: July 11, 2019

ตัวแทนนักเรียนชั้นม.2ไปส่งมอบความสุขและเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่บ้านผู้สูงอายุลำไทร ปทุมธานี
Read more
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดการแข่งขัน PIM Language Competition ครั้งที่4 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้เข้าร่วมการแข่งขันspelling bee(English Spelling Bee competition high school level) ผลปรากฎว่า ทีมของนางสาวพิมพ์ลภัส​ เครือครุฑ​  และนางสาวณัฐนันท์ จารุพุทธิศิริพจน์ นักเรียนชั้น ม6/4ได้รับรางวัลที่4 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 66 ทีม และนอกจากนี้ นางสาวธีรตา เหลืองอาสนะทิพย์ และนางสาวปาณิสรา กลิ่นขจร ม4/6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วย คุณครู Cecilia เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
Read more
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เซอร์มารีอักแนส บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติ และ ความสำคัญของวันชาติฝรั่งเศสรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ชาวฝรั่งเศสได้จัดขึ้นในการเฉลิมฉลองประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการของนักเรียนสายศิลป์-ฝรั่งเศส การร้องเพลงเป็นภาษาฝรั่งเศส การสาธิตอาหารฝรั่งเศส ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
Read more
วันที่ 11 กรฎาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและร่วมฟังธรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดปรกยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Read more
วันที่ 11 กรฎาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและร่วมฟังธรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan