logo
izmir escort Escort

kars escort mus escort bitlis escort

Monthly Archives: July 2019

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญนักเรียนมัธยมปลาย และนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำเพจ “Wake up me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 4” ชิงทุนและทัศนศึกษาทวีปยุโรป รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คให้เกิดประโยชน์ในด้านคุณธรรม การพัฒนาตนเองและสังคม เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน และการแสดงออกทางความคิดเห็นที่สุภาพ ส่งเสริมกาลังใจในการทาความดี ทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อสร้างผู้นาเยาวชนต้นแบบในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื่อปลูกฝังสัมมาทิฐิแก่เยาวชน และเผยแพร่ให้คนในสังคมได้มีแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร ผู้สมัคร นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สมัครเป็นทีม ทีมละ 5 โดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง การส่งเข้าประกวด สถาบันการศึกษาส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน ระยะเวลาการสมัคร สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2562 ทาง www.vstarproject.com/wakeupmedia ติดต่อสอบถาม โทร 062-885-7773 ,083-540-6442 อีเมล : [email protected] Facebook : Wake up Media Line : @ibscenter ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณเสาวภาคย์ […]
Read more
มูลนิธิทีเอ็มบี ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเยาวชน โครงการ ไฟ-ฟ้า โดย ทีเอ็มบี ครั้งที่ 4 : FAI-FAH Art Contest 2019 หัวข้อ “เด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม” ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลสำหรับโรงเรียน กลุ่มอายุการเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับ: กลุ่มระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทของงานศิลปกรรม ประเภทภาพศิลปกรรม 2 มิติ เงื่อนไข และข้อกำหนดในการส่งเข้าประกวด สร้างสรรค์บนกระดาษ ขนาด A2 (42 x 60 ซ.ม.) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งผลงานผ่านทางโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น โดยส่งได้คนละ 1 ผลงาน โรงเรียนสามารถคัดเลือกผลงานส่งได้สูงสุด ระดับชั้นละไม่เกิน 5 ผลงาน (10 ผลงาน/โรงเรียน) เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ภายในปี พ.ศ. 2562 ไม่เคยส่งเข้าประกวด และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน ผู้ส่งงานเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ระดับชั้น, โรงเรียน, ชื่อผลงาน, […]
Read more
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2562 เพื่อแถลงผลงานของสมาคมฯในปีการศึกษาที่ผ่านมาและ การแถลงรายรับ – รายจ่าย งบดุลของสมาคม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมารถชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   
Read more
Getsunova Concert for Assumption Convent School ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใจดีออกทุนจัดคอนเสิร์ต เพื่อความสุขให้เด็กๆ ด้วยเสียงเพลง #getsunova #อัสสัมชัญคอนแวนต์ #ปล.คอนเสิร์ตครั้งนี้ขอสงวนเฉพาะศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์และอัสสัมชัญพาณิชยการค่ะ
Read more
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 การบรรยายหัวข้อ “ Family-based education การเรียนรู้ของเด็ก ความคาดหวังของพ่อแม่ และความเปลี่ยนแปลงของโลก”  โดยคุณสุทศัน์ รงรอง ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
Read more
กรมสุขภาพจิต มอบหมายให้ทีมจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ประกอบไปด้วย นายแพทย์พงศกร เล็งดี (จิตแพทย์) อาจารย์นคร ศรีสุโข นักจิตวิทยาและทีมงาน ลงพื้นที่ ดูแลสภาพจิตใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับความรู้ในการดูแลธิดาอย่างใกล้ชิด โดยมี มาเซอร์อักเนสเซ ร่วมให้คำปรึกษา วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan