logo

Daily Archives: June 11, 2019

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมกับธนาคารออมสิน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การใช้เงินอย่างรู้คุณค่า” เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการประหหยัดอดออม โดยวิทยากรจาก ธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562 #รับน้องสร้างสรรค์อัสสัมชัญคอนแวนต์ ม.6,ม.4 กิจกรรมค่ายสร้างสัมพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ และ กิจกรรมรับน้อง ม.4 ในช่วงบ่าย
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama