logo

Daily Archives: June 11, 2019

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมกับธนาคารออมสิน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การใช้เงินอย่างรู้คุณค่า” เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการประหหยัดอดออม โดยวิทยากรจาก ธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562 #รับน้องสร้างสรรค์อัสสัมชัญคอนแวนต์ ม.6,ม.4 กิจกรรมค่ายสร้างสัมพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ และ กิจกรรมรับน้อง ม.4 ในช่วงบ่าย
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan