logo

Daily Archives: March 14, 2019

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 149 คน เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ General Aptitude Test (GAT) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด โดยจัดสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชา วิทยไพสิฐสันต์ ม.6/2 เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร (ภาค) โดย นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และ ทุนการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บางเขน) ระหว่างเวลา 06.30-11.00 น.
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama