logo

Daily Archives: February 6, 2019

ผลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สำรวจล่าสุด ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
Read more
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่แจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและคุณครูทุกคนตามมาตรการเบื้องต้น​ การป้องกันฝุ่นละออง​ (PM 2.5)
Read more
อาจารย์ ดร.สุภาวดี วงษ์สกุล ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์และอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน การเป็นผู้บริหารและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ o-net ให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ตารางสอบและเนื้อหาสอบปลายภาค    ภาคเรียนที่ 2/2561
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama